top of page

2022 Jury Panel

To date, Doğan Hasol, Ferhan Yürekli, Yılmaz Zenger, Erol Gürdal, Halit Yaşa Ersoy, Fevziye Aköz, Cengiz Bektaş, Ruhi Kafesçioğlu, Harun Batırbaygil, Oya Akman, M.Ali Taşdemir, Semra Aydınlı, Yenal Oktuğ, Tanju Özelgin, Kaya Özgen, The jury, consisting of valuable names such as Hasan Şener, İbrahim Uysal, Şevki Pekin, Murat Tabanlıoğlu, Cem Altun, Ali Bakova, Erdal Özyurt, Leyla Tanaçan, Onuralp Yücel, gained an international dimension as of 2020. The 2022 GOLDEN PLUMB jury, consisting of architects, academics, marketing and digital marketing representatives, will once again have a say in certain categories.

The jury is in alphabetical order by last name.

Prof. Dr. Ece Ceylan Baba

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı, Mimarlık Bölüm Başkanı | Yeditepe University Faculty of Architecture Dean, Head of Architecture Department

Nida DeBusk

Proje Genel Müdürü, North Carolina Greensboro Üni. | Capital Project Manager, University of North Carolina Greensboro | NCARB, AIA, LEED AP BD+C. CSI, CDT, GA-C.

Ayşe Hasol Erktin

Mimar, HAS Mimarlık | Architect, HAS Architecture

Deniz Karabacak

Mimar, Teknoloji Danışmanı | Architect, Technology Consultant

Tayfun Küçükoğlu

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı | Association of Turkish Construction Material Producers Board Chairman

Francesca Schepis

Mimar, PhD, Mediterranean University of Reggio Calabria Öğretim Görevlisi | Architect, PhD, Professor at Mediterranean University of Reggio Calabria

Prof. Dr. Çiğdem Tekin

MSGSÜ Mimarlık Bölümü Yapı Fiziği ve Malzeme Bilim Dalı Öğretim Üyesi | MSGSÜ Department of Architecture, Building Physics and Materials Department Lecturer

Zafer Baysal

DAP Gayrimenkul Geliştirme CEO | DAP Real Estate Development CEO

Durmuş Dilekci

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı | Istanbul Association of Architects in Private Practice Board Chairman

Duygu Erten

İstanbul Medipol Üniversitesi İklim Değişikliği, Enerji ve Sağlık Anabilim Dalı Başkanı | Istanbul Medipol University Head of Climate Change, Energy and Health Department

Ebru Ünver Karaer

Yüksek Mimar, İLTAY Mimarlık | Ms. Architect, ILTAY Architects

Cengizhan Okur

CEPHEDER Yönetim Kurulu Başkanı | Chairman of the Board of Association of Facade Industrialists and Business People

Prof. Dr. Hasan Şener

İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi | Istanbul Medipol University Architecture Faculty Instructor

Osman Hakan Uslu

PANELDER Üyesi | Member of Insulated Continuous Panel Manufacturers Association

Paolo Debiaggi

Mimar, Politecnico di Milano Yapı Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. | Architect, Professor at Politecnico di Milano in Building and Environmental Technology

Kurtul Erkmen

Yüksek Mimar, KG Mimarlık | Ms. Architect, KG Architects

Gülçin İpek

Mimar, Sektör Uzmanı | Architect, Sector Expert

Sibel Keyvan

İletişim & Pazarlama Danışmanı | Communication & Marketing Consultant

Günseli Özen

Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni & Rota Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı | Marketing Turkey Editor-in-Chief & Rota Publications Chairman of the Board

Prof. Dr. Leyla Tanaçan

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi | ITU Faculty of Architecture Department of Architecture Professor

Prof. Dr. Onuralp Yücel

İTÜ, Kimya Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi | ITU Faculty of Chemistry and Metallurgy, Metallurgical and Materials Engineering Department Lecturer

bottom of page