Jury Members

The jury, consisting of valuable names such as Doğan Hasol, Ferhan Yürekli, Yılmaz Zenger, Erol Gürdal, Halit Yaşa Ersoy, Fevziye Aköz, Cengiz Bektaş, Ruhi Kafesçioğlu, Harun Batırbaygil, Oya Akman, M.Ali Taşdemir, Semra Aydınlı, Yenal Oktuğ, Tanju Özelgin, Kaya Özgen,Hasan Şener, İbrahim Uysal, Şevki Pekin, Murat Tabanlıoğlu, Cem Altun, Ali Bakova, Erdal Özyurt, Leyla Tanaçan, Onuralp Yücel so far, has gained an international dimension as of 2020.

The 2021 GOLDEN PLUMB jury, consisting of architects, academics, marketing and digital marketing representatives, will once again have a say in certain categories.​

​ ​

The jury is in alphabetical order by surname.

Avi Alkaş

Alkaş Danışmanlık Başkanı

Doç. Dr. Ece Ceylan Baba

Yeditepe Üni. Mimarlık Bölümü Başkanı | Yeditepe Uni. Head of Architecture Department

Durmuş Dilekçi

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı | Istanbul Association of Architects in Private Practice Board Chairman

Massimo Guerini

BIMobject® İtalya Satış Müdürü | BIMobject® Italy Global Sales Director

Deniz Karabacak

Mimar, Teknoloji Danışmanı | Architect, Technology Consultant

Tayfun Küçükoğlu

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı | Association of Turkish Construction Material Producers Board Chairman

Prof. Dr. Leyla Tanaçan

İTÜ Mimarlık Fakültesi-Mimarlık Bölümü-Öğretim Üyesi | ITU Faculty of Architecture-Department of Architecture-Professor

Adil Baştanoğlu

CEPHEDER Yönetim Kurulu Başkanı | Facade Industrialists and Business People Association Board Chairman

Paolo Debiaggi

Mimar, Politecnico di Milano Yapı Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. | Architect, Professor at Politecnico di Milano in Building and Environmental Technology

Kurtul Erkmen

Mimar, AURA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı | Architect, AURA İstanbul Board Chairman

Gülçin İpek

Sektör Uzmanı / Mimar | Sector Specialist / Architect

Ebru Ünver Karaer

Yüksek Mimar, ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı | M. Arch, Turkish Green Building Council Board Chairman

Francesca Schepis

Mimar, PhD, Mediterranean University of Reggio Calabria Öğretim Görevlisi | Architect, PhD, Professor at Mediterranean University of Reggio Calabria

Doç. Dr. Çiğdem Tekin

MSGSÜ Mimarlık Bölümü Yapı Fiziği ve Malzeme Bilim Dalı Öğretim Görevlisi | Professor at MSGSU Dept. of Arch. Dept. of Building Physics and Materials

Zafer Baysal

ULI Türkiye Başkanı | Chair, ULI Turkey

Nida DeBusk

Proje Genel Müdürü, North Carolina Greensboro Üni. | Capital Project Manager, University of North Carolina Greensboro | NCARB, AIA. LEED AP BD+C. CSI, CDT, GA-C.

Ayşe Hasol Erktin

Mimar | Architect

Cem Kafadar

İnş. Müh. 1İnşaat Danışmanlık Kurucusu | Civil Eng., 1İnşaat Consultancy Founder

Gökhan Karakuş

Tasarımcı, Küratör, Tarihçi, Mimarlık Eleştirmeni, Kuramcı / Emedya Design Kurucusu | Designer, Curator, Historian, Architecture Critic, Theorist / Founder of Emedya Design

Prof. Dr. Hasan Şener

İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi | Istanbul Medipol University Architecture Faculty Instructor

Prof. Dr. Onuralp Yücel

İTÜ, Kimya Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi | ITU, Faculty of Chemical and Metallurgical Eng., Metallurgical and Materials Eng. Dept., Professor